fredag 29 augusti 2014

Overshoot day

Förra tisdagen, den 19 augusti inträffade Overshoot day som även kan kallas ”Den ekologiska skuldens dag”. Det är dagen då vi människor har konsumerat upp hela naturens årsbudget, den dag då vi har kört planetens förmåga att producera resurser i botten. För att tillverka alla grejer vi köper, maten vi äter, elen som lyser upp våra städer och hem, ja för att få samhället att fungera, använder vi naturresurser, men de är inte obegränsade. Precis som privatpersoner, företag och stater har en budget för hur mycket som kan spenderas har även naturen en; det finns gränser för hur mycket träden kan växa och hur mycket fiskarna i världshaven kan föröka sig på ett år och därmed finns det ramar för hur mycket resurser vi kan plocka ut innan vi börjar tära på kapitalet.

Overshoot day innebär alltså att vi redan i augusti har förbrukat de resurser som planetens ekosystem hinner producera under ett år och det här betyder att vi i nuläget lever över våra tillgångar. En ökande befolkning och allt högre konsumtion i världen gör att Overshoot day kommer allt tidigare varje år och vi lever som om vi hade ett halvt jordklot extra att ta till vid behov. Det har vi inte. Om vi fortsätter på den här vägen kommer vi att behöva resurser motsvarande två jordklot redan 2030.

Den allra största boven i dramat är vår överkonsumtion av fossila bränslen; över hälften av mänsklighetens så kallade ekologiska fotavtryck utgörs av koldioxidutsläpp. Det som händer när vi släpper ut koldioxid och andra växthusgaser i så stora mängder som idag är att planeten till slut inte längre kan absorbera och neutralisera effekten av utsläppen och vi får klimatförändringar. Det är dock inte bara klimatet som påverkas; andra miljöproblem som exempelvis skogsskövling, markförstöring och utfiskning av haven är resultat av den snabba förbrukning av naturresurser som har lett oss fram till Overshoot day. Vi måste ta oss ur den här ohållbara situationen och börja förvalta planeten och dess resurser på ett långsiktigt sätt.

Vi i Miljöpartiet i Solna är redo att börja arbeta för att vända den negativa trenden direkt efter valet och i vår framtidsplan är Solna en klimatneutral stad. En del av lösningen är att satsa på att minska Solnas energiförbrukning och därför tänker vi energieffektivisera stadens byggnader och producera egen el med hjälp av solpaneler på stadens hus.

Vi tänker sätta upp tydliga klimat- och miljömål för en hållbar stadsutveckling som ska styra den ekonomiska politiken, bilda ett hållbarhetsteam inom stadsledningen och anta ett ambitiöst klimatprogram för att minska Solnas klimatutsläpp.

Overshoot day visar att vi har allvarliga problem att ta itu med i samhället men det finns ingen anledning att deppa ihop. Lösningarna finns redan där ute, det är den politiska viljan som har saknats. Miljöpartiet har viljan att jobba för omställningen till det hållbara samhället och för vår gemensamma framtid, nu är det upp till dig att ge oss mandatet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar