fredag 26 september 2014

Sätt klimatet högst upp på den politiska agendan

I EU-valet gjorde Miljöpartiet ett fantastiskt valresultat nationellt och ett ännu bättre resultat i Solna. Det här beror på många faktorer men en av dem är att vi i Miljöpartiet vågar lyfta allas vår stora framtidsfråga klimatfrågan gång på gång på gång och att vi har den politik som krävs för att bidra till lösningar. I riksdagsvalet hamnade tyvärr klimatfrågan i bakvattnet men vi kan glädjas åt att vi dag för dag verkar komma allt närmare en regering där Miljöpartiet ingår. Det är nu dags för klimatet att återta sin rättmätiga plats högst upp på den politiska agendan – i världen, i Sverige och inte minst i Solna!

FN:s generalförsamling öppnade 23/9 sin generaldebatt i New York, ett möte som kommer att pågå under tre månader framåt och där världsledarna samlas för att diskutera betydande internationella frågor. På agendan under den första veckan stod en lång rad olika ämnen, allt ifrån den första världskonferensen för ursprungsfolk till Ebola-krisen i Västafrika. Under tisdagen var det dock klimatfrågan som stod i centrum för då hölls ett klimattoppmöte. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kallade dagen för historisk eftersom det var det största antalet världsledare som någonsin hade samlats för att tala om klimatfrågan. Deltog gjorde även en stor mängd företagsledare, aktivister och filantroper, till exempel skådespelaren Leonardo DiCaprio som höll ett öppningstal som har fått stor uppmärksamhet.

Toppmötet kan ses som en upptakt till de två kommande COP-mötena [1] i Lima, Peru senare i år och i Paris i slutet av 2015. Så vad hände då i New York? Viktiga åtaganden för att hejda klimatförändringarna annonserades från olika håll. Flera världsledare tillkännagav att de redan nu tänkte donera motsvarande totalt 16,6 miljarder kronor till den gröna klimatfonden som finns till för att överföra pengar från de rikare till de fattigare länderna som stöd i klimatarbetet och länder förband sig att donera ännu mer längre fram. En ny allians av bland annat regeringar, företag, banker och civilsamhället lovade att samla in upp emot 1,4 biljoner kronor (mer än en tredjedel av Sveriges BNP!) för att finansiera en utveckling med låga klimatutsläpp och som är motståndskraftig mot klimatförändringarna.

Över 1000 företag, 73 länder och 22 delstater, provinser och städer har uttryckt stöd för att sätta ett pris på koldioxid och stoppa subventionerna av fossila bränslen. Tillsammans representerar denna grupp nästan hälften av världens befolkning och mer än hälften av världens BNP och de globala växthusgasutsläppen. Privata företag och städer tog på sig ledartröjan och presenterade att till år 2050 kan städer minska sina årliga utsläpp med en mängd som skulle motsvara halva världens årliga kolförbrukning. En ny överenskommelse mellan borgmästare (”The Compact of Mayors”) som representerar 2000 städer med en sammanlagd befolkning på 400 miljoner människor åtog sig att minska sina årliga växthusgasutsläpp med mellan 12,4-16,4%.

Ekonomen Jeffrey Sachs, rådgivare till Ban Ki-moon, påpekade att det här mötet i sig självt inte kommer att lösa problemen, utan hade som mål är att skapa uppmärksamhet kring klimatfrågan och sprida kunskap. Nu gäller det att hålla fast vid de visioner om åtaganden som presenterades under tisdagen och bära erfarenheterna från New York med sig till COP-20 i Lima och COP-21 i Paris där de verkligt avgörande besluten om bindande avtal för framtiden ska fattas. Men som Ban Ki-moons sa

Today’s Summit has shown that we can rise to the climate challenge.

Samtidigt i Solna: rösterna i kommunalvalet är färdigräknade och vi i Miljöpartiet har gått från sex mandat i kommunfullmäktige till åtta! Vi är det parti som har växt mest och vi är redo att axla det förtroende som väljarna i Solna har gett oss som tredje största parti. Det är dags för en grön politik i Solna och det är dags att sätta klimatfrågan högst upp på agendan även i vår kommun. Borgmästare i 2000 städer har redan visat framfötterna och åtagit sig att minska sina klimatutsläpp och samarbeta mot klimatförändringarna, det är dags att våra främsta politiker i Solna gör likadant!

[1] Conference of the parties; de årliga konferenserna kopplade till FN:s ramkonvention om klimatförändringar där politiker från världens länder möts för att utvärdera hur det går med arbetet för att hejda klimatförändringarna och för att fatta beslut rörande bindande avtal om utsläppsminskningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar