söndag 19 oktober 2014

Årets Miljöhjälte - Rädda Råstasjön!

I torsdags, den 16 oktober 2014, delade Världsnaturfonden WWF ut priset "Årets Miljöhjälte". Årets pris delades mellan inte mindre än tre pristagare, nämligen Gunhild Stordalen för hennes arbete med EAT Forum; en tvådagarskonferens i Stockholm där makthavare från hela världen diskuterade folkhälsa, matförsörjning och miljö, Annika Elmqvist som startade initiativet Klimatriksdag 2014 och sist men inte minst Solnas egen Henrik Persson från Nätverket Rädda Råstasjön!

Sällan har väl ett pris varit så välförtjänt som detta! Alla vi som bor i Solna har på ett eller annat sätt hört talas om frågan om bygget vid Råstajön, detta tack vare nätverkets oförtröttliga arbete med att bedriva kampanj mot byggplanerna. I ur och skur, varje dag, i alla lägen har de skapat opinion kring denna fråga som har kommit att bli den mest uppmärksammade frågan i kommunen och för detta ska de ha all heder!

I sitt pressmeddelande efter prisutdelningen skrev WWF så här

Henriks Persson och Nätverket Rädda Råstasjöns arbete har ifrågasatt många hävdvunna sanningar. Det lokala miljöarbetet visar att det finns ett stort engagemang och kampvilja för miljöfrågor mitt i en växande storstad.

Juryns motivering till att just Henrik och Rädda Råstasjön skulle få priset var följande

Henrik Persson och nätverket Rädda Råstasjön har tillsammans samlat in över 21 000 namn för att bevara naturen vid Råstasjön. Med starkt engagemang arbetar de för att bevara områdets viktiga fågelsjö och rekreationsområde - och skapat politisk acceptans för att strandnära detaljplaner rivs upp och arbetas om. Henriks och Nätverket Rädda Råstasjöns arbete har potential att bli en viktig modell för hur andra städer kan bevara den biologiska mångfalden och viktiga rekreationsområden i tätorter.

Råstasjön är alldeles för unik för att inte bevaras. Miljöpartiet i Solna har liksom nätverket varit motståndare till bygget från början men även om vi som politiskt parti i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder har sagt nej går det inte att nog understryka vikten av att en sådan stark folkrörelse som Rädda Råstasjön är tar strid i frågan. Utan alla eldsjälar i nätverket ska vi inte tro att bevarandet av vår vackra sjö hade varit på allas läppar, utan nätverkets starka opinionsbildning hade det inte funnits ett tydligt mandat för att stoppa byggplanerna kring sjön och värna vårt naturområde för allas glädje. Politiker är folkets företrädare och företrädarna behöver veta vad folket vill. I den här frågan har folket sagt sitt, klart och tydligt, när de genom att skriva på Rädda Råstasjöns namninsamling har sagt NEJ till byggnation kring Råstasjön! Så tack, Rädda Råstasjön för allt ni har gjort och allt ni gör varje dag. Låt oss nu hoppas att alla politiker kan enas om att skrota byggplanerna en gång för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar