måndag 20 oktober 2014

Arlanda ska snöröjas med biogas

Ibland kan en miljöpartist hitta intressant läsning på så udda platser som i DN Motor och rörande frågor så till synes diametralt motsatta miljöfrågorna som Arlanda flygplats. 4/10 skrev Jacques Wallner nämligen en artikel om snöröjning på Arlanda.

Att Sveriges största flygplats knappast kvalar in som någon favorit hos miljöpartister kan vem som helst förstå men att Arlandas och flygets existens är en realitet vi måste leva med är också ganska uppenbart. Förhoppningsvis kommer vi inom en överskådlig framtid att hitta nya lösningar där flygplanens konstruktion och användningen av andra flygbränslen kan minska flygets klimatpåverkan dramatiskt men där är vi inte än. Till dess kan vi istället satsa stort på alternativa färdmedel och att höja skatterna på flygresor för att förändra människors sätt att resa. Om tåget var snabbare, pålitligare och billigare skulle fler välja att resa inrikes och utrikes med tåg än idag och om flygresor var dyrare skulle fler tänka ett varv till innan de bokade en resa. Åter till det faktum att Arlanda idag existerar och behöver hanteras.

Det är inte bara flygplanen som har miljöpåverkan på svenska flygplatser. Jacques Wallner beskriver i DN att Arlanda har tre miljoner m2 markyta som behöver snöröjas vintertid, ett arbete som idag utförs med hjälp av 10 dieseldrivna snöröjare. Det här är uppenbarligen inte några fordon som skulle kvala in som miljöklassade, de drar totalt 400 liter diesel på en timmes arbete. Men en lösning är på väg, artikeln handlar nämligen om provkörningen av världens första biogasdrivna snöröjare! Med maskinen Schmidt TJS 560D skulle koldioxidutsläppen från snöröjningen av flygplatsen kunna minskas med 70% och när dieseln i alla fordon sedan ersätts med förnybara alternativ kan utsläppen gå ner till noll. Swedavia som driver de svenska flygplatserna, däribland Arlanda, har som mål att år 2020 inte släppa ut någon fossil koldioxid och användningen av biogasdrivna snöröjare är ett led i detta. Åtta nya snöröjare ska börja användas redan i vinter och ytterligare ett 20-tal, eventuellt ännu fler, under kommande år.

Flyget är en av våra stora miljöbovar men det är åtminstone roligt att se resultaten av ett arbete med att försöka minska klimatpåverkan även inom denna sektor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar