söndag 19 oktober 2014

Glädjande besked den senaste tiden

För den som driver en politisk blogg finns det mycket att skriva om eftersom oerhört mycket har hänt på senaste tiden. Det allra största som skett är naturligtvis att vi har fått Sveriges första regering med gröna inslag och de första miljöpartistiska ministrarna någonsin! Det här är en stor seger för alla oss som kämpar för den gröna omställningen och ett hållbart samhälle.

Miljöpartiet har kommit överens med Socialdemokraterna om att genomföra en stor mängd grön politik, bland annat att införa ett klimatpolitiskt ramverk och höja ambitionerna i klimatförhandlingarna, att bygga ut och förbättra järnvägen bland annat med höghastighetståg, att öka skyddet för den biologiska mångfalden, att stoppa planerna på utvinning av uran, olja och gas i Sverige, att ersätta kärnkraften och att på sikt ha ett svenskt energisystem bestående 100 % förnybar energi. Mer om dessa överenskommelser och fler förslag som kommer hela tiden kan du hitta här och här.

Här i Stockholms län finns det ytterligare glädjeämnen sedan maktskiftet på nationell och kommunal nivå, nämligen framtiden för Förbifarten och Bromma flygplats. Förbifart Stockholm ska nu stoppas i väntan på besked om stockholmspolitikerna vill omförhandla finansieringen av motorvägen (trängselskatterna), det vill säga regeringen öppnar upp för att pengarna som planerats finansiera projektet istället kan läggas på kollektivtrafik vilket i så fall skulle kunna bli spiken i kistan för denna galna miljöförstörande 50-talsosande idé. Den moderna stadsutvecklingen stimuleras också av att Bromma flygplats ska läggas ned senast 2022 och att det där istället ska bli ett nytt bostadsområde (läs mer om detta i överenskommelsen mellan MP, S, V och FI). Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad har som mål att bygga 40 000 nya bostäder till 2020 för att lösa bostadsbristen, ett av Stockholms största problem som hämmar både individer, staden och regionen, och då behövs mark. Alla inblandade partier har nu insett att det är orimligt att ha en flygplats så centralt som i Bromma när marken skulle kunna utnyttjas på ett betydligt bättre, miljövänligare och klimatsmartare sätt. Det här är naturligtvis stora segrar för Miljöpartiet som har varit Förbifartens ihärdiga motståndare och som har lanserat förlaget Bromma Parkstad som skulle rymma minst 50 000 bostäder, över 100 000 invånare och upp till 30 000 arbetsplatser.

Det ska bli spännande att framöver få se ännu mer progressiv grön politik på nationell, regional och kommunal nivå runt om i landet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar