tisdag 21 oktober 2014

GrowSmarter

Tisdagen den 7 oktober kunde man i DN:s Stockholmsdel läsa om ett nytt spännande projekt som ska kombinera byggandet av miljösmarta attraktiva städer med skapandet av nya jobb. Allra mest spännande är att EU-projektet, kallat ”GrowSmarter”, ska drivas i tre europeiska städer varav Stockholm är en! De andra två städerna är Köln och Barcelona och mellan 2015 och slutet av 2016 ska det byggas om och nytt med hjälp av en mängd miljösmarta tekniska lösningar för att sedan utvärderas framåt år 2018.

I Stockholm blir bostadsområdet Valla som ligger i Årsta försöksområde i projektet. Här ska över 20 företag pröva ny teknik och bland annat försöka minska energiförbrukningen och de transportrelaterade utsläppen med 60%. Husen i Valla är huvudsakligen från 1960-talet och behöver renoveras samtidigt som man planerar en förtätning av stadsdelen som då kommer att kallas Årstastråket. Man ska vid renoveringen och nybyggnationen bland annat installera energisparande väggar och fönster, införa digitala system där de boende kan se sin energianvändning i realtid, bygga lokala smarta elnät och använda sopsugar med påsar för olika typer av avfall. Man gör även stora satsningar på hållbara transporter i området genom att leveranser av varor som de boende har köpt på nätet levereras med cykelbud och att lånecyklar, bilpooler, elfordon m.m. tillhandahålls.


Projektet får hela 25 miljoner euro (ca 230 miljoner kronor) från EU för detta och tanken är att när Åsta, Köln och Barcelona har visat vad de går för ska turen gå vidare till fem andra städer som kan lära av erfarenheterna. Sedan ska tekniken spridas över hela Europa och bidra till bättre miljö och fler jobb. Omkring 1500 jobb beräknas kunna skapas i de tre städerna och de iblandade företagen nu i den första omgången. 

Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen i Årsta och se vilka lärdomar som Solna kan dra av arbetet där! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar