fredag 31 oktober 2014

Viktiga satsningar på kommuner och klimat i regeringens budget

Förra veckan skrev miljöminister Åsa Romson och statsminister Stefan Löfven en artikel på DN Debatt som fick stor uppmärksamhet. Artikeln med rubriken ”Vi vill att även utländska åkare skattar för vägslitage” skapade viss uppståndelse och det började talas om landsbygdsskatt, regeringens kamp mot landsbygden, döden för landsbygden och att regeringen rätt och slätt är landsbygdsfientlig.

Jag tycker att stora delar av poängen med de tre klimatpolitiska förslag som fördes fram i artikeln gick förlorade i det ramaskri som uppstod till följd av den något skeva rubriksättningen. För den som följde Twitterflödet kunde det lätt framstå som att Romsons och Löfvens främsta vapen i kampen mot klimatförändringarna var att totalförbjuda vägtransporter och att detta var något de hade kommit fram till inte för att de vill hejda den globala uppvärmningen utan för att de hatar Norrland. Det var inte det jag läste när jag läste DN Debatt.

Debattartikeln innehåller flera viktiga och oerhört välkomna klimatreformer. Den är dessutom ett viktigt ställningstagande för att det är dags för Sverige att återigen ta på sig ledartröjan och faktiskt agera, något som Alliansregeringen tyvärr misslyckades med under sina åtta år vid makten. Ministrarna pratar om tid för ansvar och det globala säkerhetshotet som klimatförändringarna faktiskt utgör. De skriver svart på vitt att vi måste rädda klimatet, det finns inga andra alternativ.

Som kommunpolitiker slogs jag av hur många det var som enbart intresserade sig för de ynka tre meningar som skrivs om vägslitageskatten och undrade varför alla totalt verkade ha missat de många investeringarna och satsningar på kommuner som faktiskt utgör halva artikeln. För att minska landets klimatutsläpp skriver Romson och Löfven att regeringen föreslår att en ny version av de tidigare klimatinvesteringsprogrammen LIP och KLIMP som nu ska heta KLOKT införs. Pengarna, 200 miljoner år 2015 och därefter 600 miljoner per år resten av mandatperioden, ska gå till klimatåtgärder på lokal och regional nivå. Dessutom ska ett stadsmiljöprogram införas och i detta finns 500 miljoner årligen som kommuner kan söka för att göra investeringar i kollektivtrafik. Förslaget med ett stadsmiljöprogram var ju en av de 23 åtgärder som Naturvårdsverket i mitten på september presenterade som kunde bidra till en mer hållbar konsumtion och också ett av de förslag som jag tyckte var särskilt spännande och viktiga för en kommun som Solna så det här känns väldigt roligt!

Jag hoppas att dessa förslag går igenom när statsbudgeten väl ska klubbas och att Solna under mandatperioden blir en av de kommuner som söker och tilldelas medel både från KLOKT och stadsmiljöprogrammet, det skulle betyda mycket för att verkligen skapa de där incitamenten att styra om vår stad i en mer hållbar riktning.

Och så det där med vägslitageavgiften.. Fientligt mot landsbygdens befolkning och alla andra människor i Sverige och världen vore det att inte ta klimatfrågan på allvar. Business as usual är det som kommer innebära döden för landsbygden, och alla oss andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar