torsdag 27 november 2014

Solna stads miljöstipendium 2014

Varje år sedan delar Solna stad ut ett Miljöstipendium till personer, företag, organisationer, föreningar eller grupper som bor, verkar eller är lokaliserade i kommunen och som har gjort betydelsefulla insatser på miljöområdet. Miljöstipendiet har varje år en inriktning och i år var det arbete med avfallsfrågan som skulle premieras.

Den 14 oktober fattade vi i Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om årets stipendiater och dessa fick sedan ta emot pris av nämndens förste vice ordförande tillika Centerpartiets kommunalråd och gruppledare (och min nya kollega i Tekniska nämndens presidium!) på kommunfullmäktige i tisdags. Stipendiaterna var tre till antalet eftersom nämnden ville premiera tre olika sorters verksamheter och de glada utvalda var Barnens Montessori Akademi i Huvudsta, det sociala arbetskooperativet Föreningen Glöden i Bergshamra och Berga Vård- och omsorgsboende i Bergshamra. De har alla jobbat aktivt och kreativt med att förebygga och minska uppkomsten av avfall och är på så sätt en inspiration och ett föredöme för andra verksamheter i vår stad.

Här följer motiveringarna som låg till grund för beslutet att belöna just dessa tre verksamheter:

Förskolan Barnens Montessori Akademi i Huvudsta
Det var många av de sökande förskolorna som visade på ett mycket medvetet och föredömligt avfallsarbete i sina verksamheter. Barnens Montessori Akademi i Huvudsta är den förskola som utmärkte sig. Kretsloppstanken är starkt förankrad via verksamhetens pedagogik. I det dagliga arbetet går man tillsammans till återvinningsstation, plockar skräp, återanvänder material i ateljén och tillvaratar frukt och bär från egna gården. Man samtalar med barnen om varför man ska tänka på miljön och vad som händer med avfallet. Förskolan har kunniga pedagoger i miljöfrågor vilket underlättar detta arbete. Utöver pedagogiken arbetar verksamheten aktivt med att förebygga avfall genom att använda förpackningar och annat material till skapande verksamhet. De köper in gediget material som håller samtidigt som de lagar befintligt material och återvänder begagnade möbler. Dessutom arbetar de aktivt med att förebygga matsvinn.

Arbetskooperativet Glöden
Det sociala arbetskooperativet inriktar sig på att ta hand om gamla kasserade datorer från bland annat Solna stads verksamheter, vilka sedan säljs vidare. Det är en uppgift som i sig verkar avfallsförebyggande men hela verksamheten genomsyras av ett engagemang och en medvetenhet kring avfallsfrågan. Verksamheten sortera förpackningar, komposterar matavfall och trädgårdsavfall. De återvänder förpackningar till skapande verksamhet, handlar begagnade möbler och anordnar loppis med sådant som verksamheten inte längre behöver. Dessutom jobbar de med att minska sitt matsvinn och erbjuder sig att ta hand om frukt och växter som andra inte kan ta hand om.

Vård- och omsorgsboendet Berga
Berga har under många år ambitiöst sorterat ut förpackningar och matavfall. De arbetar aktivt med avfallsarbete och på alla avdelningar finns miljöombud vilka genomgått en miljöutbildning. I verksamheten hittar man nya användningsområden för förbrukade saker och möbler. Dessutom återvänds material i skapade med de boende. 

Stipendiaterna får dela lika på summan 40 000 kronor. Stort grattis och lycka till i framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar