lördag 1 november 2014

Vem vågar cykla i Solna?

I septembernumret av tidningen Magasin Solna som kommer ut en gång i månaden uppmärksammades det att Solna är en dålig cykelkommun. Inte för att det inte finns några som cyklar här, tvärtom beskrivs det att det är många cyklister i vår stad, men för att det innebär risk för personskador att cykla i Solna.

Den här bilden av en osäker trafiksituation för cyklister grundar sig på en undersökning som Trafikverket gjort och som Svenska Dagbladet publicerade resultaten av. Trafikverket tittade på hur kommuner sköter sopning, vinterunderhåll av cykelvägar, reparation av gropar och avlägsnande av gupp samt om kommunerna hade strategier för att genomföra allt detta. Solna var en av de kommuner som bedömdes ha låg kvalitet på underhåll och drift av sina cykelvägar och att det därför är med risk för hälsan som man får sätta sig på sadeln här.

Trafikverket har sett en rejäl ökning av antalet cykelolyckor med allvarliga skador mellan 2012 och 2013 och dessutom är nu cyklisterna mer olycksdrabbade än bilister! Trots att mängden bilister på vägarna är större än antalet som cyklar har nu cyklister blivit den grupp trafikanter som drabbas av flest invalidiserande skador. Av alla dessa cykelolyckor är hela 80% singelolyckor och den vanligaste orsaken bakom olyckorna är bristande underhåll och drift av cykelvägarna. Mer än en tredjedel av alla olyckor beskrivs bero på problem med cykelbanan och det kommunerna är allra sämst på är att städa bort grus och löv.

Det här är helt befängt! Att människor cyklar är en win-win situation, det är en av många viktiga lösningar på både problem med folkhälsa och med klimat och miljö. Solna, en liten och tätbebyggd kommun ett stenkast från Stockholms innerstad ska vara en cykelstad, den borde ha alla förutsättningar att vara det. Som alla vi boende i Solna vet är dock varken cyklister eller gående de prioriterade trafikanterna i vår stad och vi i Miljöpartiet har många gånger framhävt att Solna är en trafikskadad stad. Vi vill därför se till att satsa på människor, inte bara på bilar, och för det krävs att vi utvecklar och underhåller stadens gång- och cykelbanor och säkerställer att det finns ett tryggt och sammanhängande cykelnät med tillgång till servicestationer och bra cykelställ både för den som vill cykelpendla och den som bara vill ta sig snabbt och smidigt till sin närbutik. I vår budgetmotion för 2014 satsade vi till exempel 2 miljoner kronor extra på bättre snö-, löv- och grusröjning på cykelbanor, gångbanor och vägar, något som skulle kunna komma till rätta med delar av detta problem och minska riskerna med cykling i Solna.

Ska man behöva riskera livet för att cykla? Det tycker varken jag eller Miljöpartiet! Den här ohyggliga trenden måste vändas. Solna måste ta ansvar och se till att alla kan cykla säkert i vår kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar