tisdag 31 mars 2015

Solkommunen Solna, eller?

Jag har tidigare idag publicerat ett inlägg med de tre interpellationer som jag har skrivit och som debatterades under fullmäktige igår 30 mars. I mitt senaste inlägg skrev jag sedan lite om min syn på Solnas behov av samarbete och styrning i miljö- och klimatfrågor så nu tänkte jag skriva lite om solenergi, ämnet för min tredje interpellation.

Det finns en hel del sammanhang där Solna lägger vikt vid varumärkesbyggande, vem har inte hört talas om att man vill profilera sig som den främsta idrottskommunen eller varför inte evenemangsstaden för att bara ta två exempel? Därför är det lite förvånande att man inte har utnyttjat det uppenbara guldläget vi har att anspela på solen när vi sätter vår stad på kartan; inte nog med att namnet Solna skapar naturliga mentala kopplingar till solen, vi har ju faktiskt också gjort den till vår officiella symbol. Dock tycker jag att vi har en bra bit att vandra innan vi, i denna tidsålder av ny energiteknik och fokus på förnybara energikällor, på riktigt kan göra skäl för att vi stoltserar med en sol i stadsvapnet. Miljöpartiet anser därför att det är hög tid för Solna att följa med i utvecklingen och satsa seriöst på solenergi!

Frågan om solpaneler på stadens mest uppenbart officiella byggnad, stadshuset, har stötts och blötts länge i Solna. 2009 skrev Olof B. Nystrand, då kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet, en interpellation om solenergi och undrade om staden drev på för investeringar i solenergi i Solna och i så fall hur planerna för sådana investeringar såg ut. Han fick svaret att man bland annat utredde möjligheten att förse stadshuset med solenergi och så var den bollen satt i rullning. Den togs sedan upp av Vänsterpartiets Gunnar Ljuslin som 2014 följde upp Olofs interpellation med att själv fråga vad man hade kommit fram till angående stadshuset sådär fyra år senare. Svaret då blev att det kommunägda fastighetsbolaget Råsunda Förstads AB som äger och förvaltar stadshuset hade utrett frågan, kommit fram till att man ville montera solpaneler på stadshusets tak och därför ansökt om bygglov för detta. Tyvärr hade Solnas närhet till Bromma flygplats satt käppar i hjulet då det finns vissa höjdbegränsningar för hus som inte får överstigas pga säkerhetsrisker för flygtrafiken. Stadshuset var redan för högt och en tillbyggnad på taket skulle därför inte kunna accepteras. Samtidigt noterades i det svaret att Transportstyrelsen i december 2013 hade fattat ett beslut om att höja lägsta flyghöjd vilket skulle öppna upp för möjligheten att bygga på stadshustaket, något det även bloggades och skickades pressmeddelanden om.

Så här ytterligare ett år senare började jag fundera på hur det kom sig att man fortfarande inte hade hört något om solpaneler på stadshusets tak, man hade ju snarast trott att det när som helst skulle vara dags för klippande av band och nya pressmeddelanden när Solna stad för första gången själva skulle stå bakom en investering i solenergi. Det var i någon mån denna tystnad och avsaknad av ståhej kring frågan som fick mig att börja gräva lite i den och sedan skriva en interpellation. För det visade sig ju inte alls stämma att Transportstyrelsen hade fattat ett beslut som innebar mindre restriktioner för Solna, tvärtom visade sig en enkel googling och viss slutledningsförmåga att utfallet var det motsatta; om något så har man nu ännu mer höjdbegränsningar än tidigare. Det faktum att personer kan råka misstolka information är ju dock inte en särskilt spännande ingång till en interpellation och att peka finger hjälper ju inte heller frågan om utbyggnad av solenergi särskilt mycket på traven så min fråga landade helt enkelt i; om man inte får bygga på taket, hur tänker man då verka för utbyggnad av solenergi på stadshuset? Ett förslag skulle ju kunna vara att montera solpaneler på fasaden istället. Jag undrade också vilka andra byggnader som skulle kunna vara aktuella att placera solpaneler på.

Svaret på frågorna (som ursprungligen var ställda till kommunstyrelsens ordförande och därför inte blev helt applicerbara på ordförande för Råsunda Förstads AB som den senare adresserades om till) blev att man drar tillbaka bygglovsansökan för taket och att man tyvärr inte har sett någon möjlighet att istället sätta solpanelerna på fasaden eftersom den är känslig, att stadshuset är en kulturhistoriskt intressant byggnad som man inte vill förändra på ett sådant sätt och att en fasadlösning dessutom skulle generera betydligt mindre energi på grund av vinkeln på solinstrålningen och hur mycket strålning som når fasaden under soltimmarna jämfört med hur mycket som når taket. Jag är tacksam för dessa förtydliganden och det tror jag även att övriga interpellanter i relaterade frågor de senaste åren är. I övrigt kan bara beklagas att vi måste ge upp frågan om solpaneler på stadshuset men därmed är det också hög tid att börja se sig om efter alternativa placeringar på andra byggnader i staden och där hoppas jag att både staden och stadens bolag kommer att bidra i arbetet.

Eftersom vi av denna historia kan lära oss att det ändå inte är så lätt att veta var och hur solpaneler kan placeras vill Miljöpartiet underlätta den framtida planeringen i frågan. Därför lämnade jag också under gårdagens kommunfullmäktige in en motion om att staden ska ta fram en solkarta som visar solenergipotential på olika platser i staden och att staden ska sätta upp konkreta mål för utbyggnad av solenergi i det egna fastighetsbeståndet. Med hjälp av en solkarta skulle det bli enklare att peka ut specifika byggnader som är lämpliga att använda för utvinning av solenergi, det skulle förhoppningsvis inte vara så att man behövde traggla ett och samma tak i sex års tid utan framgång utan man skulle snabbt kunna gå vidare till ett annat alternativ om hinder dök upp. Dessutom behöver staden lite incitament att själva driva frågan om solenergi, idag lämnas det främst till privatpersoner och företag, och att jobba med konkreta mål på det området tror vi skulle vara värdefullt. Min motion finns här.

Ps. Visst känns det lockande att lägga ner Bromma flygplats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar