onsdag 1 april 2015

Snö, en resurs?

Till kommunfullmäktige 30/3 hade Gösta Mårtensson (s) ställt en interpellation om att Huvudstafältet används som avstjälpningsplats eller upplag för exempelvis snö och avverkat trämaterial som kvistar, sly och liknande. Gösta tog framför allt fasta på problemet med att det ser ut som en soptipp på en plats som sommartid är omtyckt för picknick, spontanidrott med mera så jag passade på att gå upp och yttra mig om hur man skulle kunna se snö som en resurs, inte bara som någon form av avfall eller restprodukt som ska läggas upp och förvaras.

Vad sägs om att använda snön som en energikälla genom att låta den generera fjärrkyla?  Frågan är ny för mig men det låter onekligen intressant och det finns en del företag som jobbar med detta och kommuner som har implementerat det i sin verksamhet, exempelvis låter Sundsvall snö kyla ner stadens sjukhus under sommarmånaderna. Tekniken är förhållandevis enkel; man använder en grop i marken som under vintern fylls med snö och som täcks med ett tätskikt. När snön långsamt smälter samlas det kalla vattnet upp i gropens botten där det filtreras och pumpas till kunderna. Jag tänkte att eftersom Solna redan har visat framfötterna när det gäller fjärrvärme kanske det är läge att titta på fler lösningar även för dess "motsats", det kommunala energibolaget Norrenergi som vi äger tillsammans med Sundbyberg levererar ju trots allt både fjärrvärme och fjärrkyla även om vi mest pratar om det förstnämnda.

Jämfört med att använda maskiner för nedkylning som annars är alternativet har fjärrkyla från snö exempelvis fördelarna att den minskar elförbrukningen, är mindre känslig för ökande elpriser och möjliggör omhändertagande av de föroreningar som finns i snön och som annars hamnar exempelvis vid Huvudstafältet. Med tanke på att det sedan några år tillbaka är förbjudet att tippa snömassor i sjöar och vattendrag vilket man annars vanligen gjorde förr har många kommuner problem med var de ska göra av all upplogad snö efter att ha röjt gator, vägar och andra ytor. Problemet kanske inte är av samma magnitud här i Solna men om snö nu är en potentiell resurs är det åtminstone värt att undersöka möjligheten att ta den tillvara och använda den på ett mer konstruktivt sätt att bara lägga den på hög på allmän plats.

Vi i Miljöpartiet tror helt enkelt att det skulle kunna vara en win-win situation att använda snö som fjärrkyla; man får potentiellt en trevligare offentlig miljö i flera bemärkelser och man skulle kunna effektivisera sin energianvändning. Extra roligt var att höra att Torsten Svenonius (m), ordförande i Byggnadsnämnden och ersättare i Norrenergi, verkade nappa på idén och vara öppen för att ta den med sig till bolaget för vidare efterforskningar. Han lyfte dock fram att det måste undersökas om det här är ett projekt som går att räkna hem och som är konkurrenskraftigt jämfört med andra metoder och det instämmer jag förstås i. Låt oss helt enkelt se om snö som fjärrkyla kan vara något för Solna.

Interpellationsdebatten om detta går att se här och pågår mellan ca 02:25-02:38 i klippet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar