torsdag 25 juni 2015

"Förbud" och "föreläggande" - två ord en politiker vill slippa

Tekniska nämnden i Solna, i vilken jag är andre vice ordförande och följaktligen oppositionens ledare, ansvarar bland annat för drift och underhåll av stadens fastigheter. Därför hanteras löpande frågor om allt ifrån målning av skolkorridorer till upphandling av nya tak och byten av dörrar men ibland kan man stöta på sådant som man helst vill slippa.

Under maj månad hade det dock inkommit ett lte annorlunda ärende till Tekniska förvaltningen, nämligen ett med rubriken "Delgivning Förbud mot upplåtelse och föreläggande ang Änkärrskolan, Korpralen 2 gäller från och med 2016-01-01". I den bästa av världar är ju allt inom den kommunala verksamheten och allt som faller under kommunens ansvarsområden konstant frid och fröjd men så utopiskt och enkelt förhåller det sig ju tyvärr inte i verkligheten. Problem kan uppstå hela tiden och ibland avhjälps inte heller problemen inom det man kan tycka är en rimlig tid. Att hitta ord som "förbud" och "föreläggande" i kommunala dokument får lätt alla inre blåljus att börja snurra, det gäller oavsett om det är kommunen som förelägger andra aktörer eller tvärtom men i det senare fallet går verkligen sirenerna igång med full styrka.

I fallet om förbud mot upplåtelse och föreläggande angående Ängkärrskolan, en skola i Huvudsta i Solna där lokalen ägs av staden och skolverksamheten drivs av en stiftelse, rörde det sig om att Arbetsmiljöverket såg stora brister i inomhusmiljön. Detta ska ha påpekats under skyddsronder med lokala skyddsombud på skolan sedan flera år tillbaka men Arbetsmiljöverket var på plats i april och september 2014. Bristerna har dock, trots upprepade uppmaningar, inte åtgärdats och därför beslutade Arbetsmiljöverket som sista utväg att staden förbjuds att hyra ut lokalen efter årsskiftet om man inte först åtgärdar problemen. Om överträdelse av förbudet sker föreligger vite på 1 miljon kronor.

Vad behöver man ha gjort för att förtjäna hot om miljonbelopp i vite kan man fråga sig? Tja, i detta fall rör det sig om att inte ha fixat en dålig ventilation och sett till att fönster håller tätt. Inomhusluften innehåller för mycket koldioxid och under de kalla månaderna på året har temperaturer på 10 och 14 grader uppmätts inomhus trots att inomhustemperaturen enligt bestämmelser under dagen inte varaktigt får understiga 20 grader. Som provisorisk lösning har vissa fönster tejpats med silvertejp.

Helt plötsligt tror man att man magiskt har förflyttats till TV-soffan och sitter med skämskudde och kollar på ett pinsamt avsnitt av Arga Snickaren där någon med tummen mitt i handen blir utskälld efter noter för att ha försökt laga sitt hem med silvertejp. Sen minns man att det i själva verket var ett myndighetsdokument som beskriver verkligheten i en lokal som ägs och förvaltas av Solna stad. Alla eventuella skratt fastnar i halsen och man tar sig för pannan, det här är inte okej.

Nu har ett arbete satts igång med att upphandla ventilation på skolan och underhållsarbetet väntas göras under hösten. Med tanke på att problemen på Ängkärrskolan har varit kända länge kan man tycka att detta redan borde ha varit gjort eller åtminstone att processen borde ha kommit längre. Det är beklagligt att detta arbete inte hinns med under den här sommaren, det är ju trots allt när skolbarnen har sommarlov som det gyllene tillfället att renovera infinner sig. Till saken hör att skolan har en specialinriktning mot dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det känns extra tungt och upprörande att tänka på att det blir barn med särskilda behov som hamnar i kläm när insatser och framförhållning från stadens sida brister.

Vi i Miljöpartiet och jag som politiker i Tekniska nämnden är givetvis oroliga för detta är ett tecken på att staden inte tar sitt underhållsansvar på tillräckligt allvar och därigenom utsätter elever och lärare för hälsorisker och dålig arbetsmiljö. Man måste börja tänka mer proaktivt istället för reaktivt, att agera först när en myndighet hotar med vite är inte ett konstruktivt förhållningssätt. Nu är det bara att övervaka och hoppas att Änkärrskolan får en fungerande ventilation och god inomhusmiljö en gång för alla, att man gör allt man kan för att inte barnens lärandemiljö och vardag ska påverkas negativt samt att detta blir sista gången en statlig myndighet måste hota Solna stad med förbud och viten för att vi inte gör det vi ska.

Läs lokaltidningen Vi i Solnas artikel om frågan här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar