torsdag 25 juni 2015

Solna rasar 118 platser i rankingen av kommuners miljöarbete

Idag publicerade tidningen Miljöaktuellt sin kommunranking för 2015. De har i sju år undersökt, bedömt och jämfört svenska kommuners arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor och sammanställt resultaten i en klassisk lista med de bästa kommunerna i topp. Solna stoltserar i många olika undersökningar med att vara bäst i klassen - alla lär vid det här laget känna till att vi enligt Svenskt Näringsliv är Sveriges mest företagsvänliga kommun och att vi är en av de kommuner som rankas som bäst att bo i när tidningen Fokus gör sin bedömning - men när det kommer till miljön då är vi snarast förpassade till skamvrån.

Redan förra året kunde man höja på ögonbrynen då vi hade tappat från plats 122 år 2013 till plats 166 år 2014, vi hade alltså gått från att om än inte vara i topp så åtminstone ha fler bakom än framför oss till att nu ligga i det undre skiktet av landets kommuner. I år är resultatet rent ut sagt bedrövligt, vi har tappat hela 118 placeringar och landar på plats 284 av 290. Lika bra som vi är på attraktivitet och företagsklimat, lika dåliga är vi helt uppenbart på miljöarbetet. Precis som med alla andra rankningar är Miljöaktuellts granskning av kommunerna inte allomfattande men den ger ändå en mycket tydlig signal om att det är dags för Solna att agera och ta dessa frågor på allvar.

Historisk översikt över Solnas placeringar i rankingen. Bild från Miljöaktuellt: LänkMiljöpartiet i Solna har länge efterfrågat tydligare ställningstaganden och mer engagemang i dessa frågor, vi har i vårt handlingsprogram och budget, i enkla frågor, interpellationer och motioner i kommunfullmäktige gång på gång lyft miljö- och hållbarhetspolitik som vi tror skulle få staden på rätt köl. Det har handlat om allt ifrån klimatpåverkan, framtagande av solkartor och skydd av grönområden till hållbara finanser och samarbete med andra kommuner i miljöfrågor. Vi ser ett stort behov av att vitalisera miljöarbetet i Solna, allt för ofta bromsas mer ambitiösa och framåtsyftande förslag på detta område med hänvisningar till att vi redan gör vad lagen kräver, att vi har ett fjärrvärmeverk som producerar miljömärkt energi eller att det finns andra kommuner och länder som är sämre än Solna. Ett sådant förhållningssätt till den miljö vi alla delar, ska förvalta för framtiden och förhoppningsvis lämna över till kommande generationer i ett bättre skick än vi fick den är inte tillräckligt, vi behöver sträva efter ständig förbättring även när vi anser att vi redan är bra nog. Nu kan vi även med tydlighet konstatera att vi faktiskt inte är bra nog och att argumentet att det finns andra som är sämre inte längre är aktuellt. Vi har en skyldighet gentemot våra medborgare att ta vårt ansvar och värna stadens miljö samt minska Solnas belastning på Stockholmsregionen, Sverige och världen och det är dags att börja nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar