tisdag 1 december 2015

Budgetfullmäktige 2: Omvårdnadsnämnden och Kompetensnämnden

I Solnas budgetdebatt uttalade jag mig inte bara angående Miljö- och hälsoskyddsnämnden, jag gjorde också ett inlägg kopplat till Omvårdnadsnämnden och jag debatterade sommarjobb inom ramen för Kompetensnämndens budget.

Jag ska inte sticka under stol med att omvårdnadsfrågorna inte är de jag vanligen diskuterar, då mina erfarenheter på området begränsas till några sommarjobb inom hemtjänst och personlig assistans brukar jag överlåta det till andra miljöpartistiska ledamöter. Däremot lämnar jag inga garantier för att jag ska sitta tyst vid den händelse att det börjar yttras märkliga saker från talarstolen och det var just det som denna novemberafton gjorde att jag kände mig manad att ta ordet. Från Centerpartiet kom det nämligen en invändning mot att Miljöpartiet i vår budget vill ge Omvårdnadsnämnden i uppdrag att utreda kostnaden att dela ut gratis broddar till äldre. Centerpartiets Martin Karlsson hävdade att kommunen enligt likvärdighetsprincipen inte får ge bort varor till enskilda personer. Jag utgår ifrån att det som åsyftades var den skrivning som återfinns i kommunallagens andra kapitel §2 som lyder Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Formuleringen visar ju dock på att det finns utrymme för viss särbehandling, ett kryphål som medger att undantag kan göras. Det faktum att många äldre inte har samma förutsättningar som andra kommunmedlemmar att röra sig utomhus på vintern i is och halka utan risk för skador skulle kunna utgöra ett sådant "sakligt skäl" för särbehandling. Det var dock inte detta jag framförde i debatten utan där nöjde jag mig helt enkelt med att konstatera att många kommuner, exempelvis Stockholm, Göteborg, Huddinge, Askersund, Ängelholm och - tro det eller ej - Haninge som styrs av en koalition mellan Centerpartiet (!), Miljöpartiet och Socialdemokraterna, faktiskt delar ut gratis broddar till sina äldre kommuninvånare. Att det inte skulle vara möjligt att göra det även här i Solna förefaller därför svårt att förstå. Det återstår därmed att se vad som sker först, att Centerpartiet i Solna anmäler Haninge för brott mot kommunallagen eller att de själva börjar driva förslaget, som Martin trots allt poängterade är bra i teorin.

Och så var det frågan om sommarjobben. Sommarjobb är en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. All forskning visar att en tidig kontakt med arbetslivet är avgörande för unga personer. Sommarjobb ger erfarenhet och insikter om arbetslivet som inte går att läsa sig till i skolan, det innebär ett möte med vuxenlivet och nya människor i en ny miljö som i kombination med möjligheten att tjäna sin egen lön stärker självförtroendet och får en att växa och utvecklas. Sommarjobb är helt enkelt en investering i framtiden. Solna är en kommun med många fungerande system för just att få ut människor i jobb. Tack vare god ekonomi och företagssamarbeten står vi väl rustade i kampen mot arbetslöshet och utanförskap. Mot bakgrund av det anser vi i Miljöpartiet att Solna kan och behöver göra ännu mer för att erbjuda fler unga sommarjobb.

I år fanns det 327 sommarjobb i Solna och det kom 754 ansökningar, det innebär att bara drygt 40% som ville jobba kunde erbjudas plats. Sundbyberg erbjöd 765 jobb, mer än dubbelt så många. I Botkyrka fanns 1600 jobb, nästan fem gånger så många. Alliansen framhäver ofta Solnas företagstäthet och goda relationer till näringslivet. Men varken Sundbyberg eller Botkyrka är Sveriges bästa företagarkommun för åttonde året i rad, och de kan inte tävla med oss i antalet företag, så hur har de egentligen lyckats bräcka oss? Det talar sitt tydliga språk, Solna kan så mycket mer. Vi om några borde ha råd och möjlighet att erbjuda jobb till alla sökande, det är en liten kostnad för en rik kommun och ännu mindre blir den om man ser till alla framtida sociala vinster som kan göras. Därför satsar vi i Miljöpartiet 2 Mkr på fler sommarjobb, en investering för framtiden.

I år stod Solna stad för 65% av sommarjobben och företagen för 35%. Solnas företag måste även i fortsättningen ta ansvar för att ta emot sommarjobbare, det verkar fullt rimligt att vi just på det sättet kan utnyttja det faktum att vi faktiskt har 8000 företag som är baserade här i kommunen och få mer tillbaka från dem. Den satsning på 2 Mkr som Miljöpartiet gör innebär inte att staden ska överta hela ansvaret för jobben, om alla sökande ska erbjudas jobb krävs ett fortsatt delat ansvar där vi vill se åtminstone samma fördelning som idag. Ett viktigt verktyg är också att ställa krav på upphandlade entreprenörer att erbjuda sommarjobb för Solnaungdomar. Det är något som vi i Miljöpartiet har med i vår budget att vi vill att alla nämnder ska arbeta aktivt med i sina upphandlingsprocesser och det är dessutom något som Tekniska nämnden redan har börjat jobba med vilket är föredömligt. Vi tror att det krävs både och, det krävs insatser både från staden och från företagen men helt klart är att Solna borde ha råd att lägga mer resurser på detta viktiga arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar