tisdag 23 februari 2016

Våga inte ifrågasätta bilen i Solna

På gårdagens kommunfullmäktigesammanträde (22/2) var frågan om Solnas bilparkering stekhet. Först skulle vi debattera en motion från SD om att slopa parkeringsavgifterna på kvällar och helger och lite senare var det dags för en motion från V om att göra parkeringsnormen vid byggnation mer flexibel.

2012 införde Solna, som första kommun i landet, parkeringsavgifter dygnet runt, alla dagar i veckan. Det var detta som SD nu ville ändra på och istället gå tillbaka till det gamla systemet då det var gratis att parkera på kvällstid och det inte heller fanns några avgifter på helger. Men det beslut som fattades 2012 fattades i fullständig politisk enighet mellan alla sju partier i dåvarande stadsbyggnadsnämnden och KF. Det fanns en samsyn om att Solna hade för låga parkeringsavgifter, något som vi i Miljöpartiet också hade lyft i våra budgetmotioner i flera års tid. Solna hade nämligen, i stort sett, haft samma parkeringssystem och nästan oförändrade taxor i över 20 års tid så det var hög tid för en förändring, av flera anledningar.

Varför är det då så viktigt med parkeringsavgift? Jo, Solna är landets tredje minsta kommun sett till ytan och ett av våra största miljöproblem är trafiken som leder till klimatpåverkande utsläpp, luftföroreningar, buller, långa köer och stora barriäreffekter. Inte nog med det, markytorna i staden är dessutom begränsade samtidigt som Solna expanderar kraftigt och är i behov av platser att bygga på. I det perspektivet blir det tydligt att bilen skapar hinder inte bara för en god miljö utan också för ett effektivt markutnyttjande i en växande stad. Att med hjälp av ekonomiska incitament styra om både resvanor och markanvändning är därför centralt för människors hälsa, för miljön och för Solnas stadsbyggnadsplaner. Här har parkeringsavgifterna en viktig roll att spela och det är därför angeläget att de ska gälla även i fortsättningen. Det är inte rimligt att år 2016 subventionera privatbilism när det finns så många andra viktigare värden i den moderna, hållbara staden.

För oss i Miljöpartiet kom det som en mycket positiv överraskning att alla partier stod bakom att uppdatera parkeringsavgifterna 2012, man kan lugnt säga att det var något vi aldrig hade trott skulle föreslås av staden eller andra partier. Men, plötsligt händer det, och vi som ofta förespråkar vikten av att agera som en föregångare och ett gott exempel var givetvis glada över att Solna för en gångs skull kunde sägas ha gjort just detta.

Det är dock inte ovanligt att våra parkeringsavgifter kritiseras, det finns de som tycker att de är för höga och att det är orättvist att t.ex. släkt och vänner som kommer och besöker Solna ska behöva betala för att parkera bilen även på helgen. Det är förstås beklagligt om anhöriga inte känner att de kan komma och hälsa på i Solna men jag ser ändå att det handlar om att förändra hela synen på resande, att börja luckra upp gamla invanda resmönster och dessutom ta sig en funderare på vad det är för kostnader som står mot varandra. Alla vet ju att det kostar pengar att ha en bil. Det kostar pengar att köpa den, tanka den, försäkra den, besiktiga den, skatta för den, passera vägtullar med den och det kostar pengar att parkera den. Det är ganska många omkostnader, och då är har jag inte räknat in den alternativkostnad som ibland uppstår när man tvingas sitta i långa bilköer. Men, även om det kostar pengar att ha och köra en bil är det mycket sällan gratis att resa bort överhuvudtaget. Om man ska hälsa på hos någon i en annan stad eller stadsdel har man ju några olika resmöjligheter och bilen är en, men inte heller de andra är utan omkostnader. Väljer man tunnelbana, buss, tåg eller något annat får man köpa biljetter till det, tar man bilen får man betala för bensin, trängselskatt och parkering.

Det ska också sägas att något som lätt hamnar i skymundan i debatten om Solnas uppfattat höga p-avgifter är det faktum att vi har väldigt låga boendeparkeringsavgifter, det kostar bara 3000-3600 kr om året beroende på om man köper sitt märke månads- eller kvartalsvis. Det kan jämföras med nästan 11 000 kr om året för boende i Stockholms stad. Dessutom har försäljningen av boendeparkeringsmärken ökat med 15% sedan avgiftshöjningen och det är positivt, det har sannolikt bidragit till minskad bilanvändning när boende i Solna inte längre upplever att de vinner på att ta bilen till jobbet bara för att undvika avgifter för att ha den parkerad hemma på dagtid. Dessutom är det våra boende i kommunen som marken för parkering i första hand ska avsättas för, vi ska inte uppmuntra folk att ta bilen till Solna om de istället kan välja andra alternativ.

Alla partier utom SD sluter fortfarande upp bakom det nuvarande parkeringssystemet, samt bakom att det ska göras en översyn av hur det fungerar och vid behov (och ett sådant finns) vidtas ytterligare åtgärder för att säkerställa att systemet fungerar optimalt, t.ex. att folk betalar sina avgifter, att det finns en väl avvägd och rättvis övervakning osv. Däremot framträdde det väldigt tydligt, framför allt i den senare debatten om parkeringsnormer vid byggnation, att allianspartierna i Solna har en radikalt annorlunda syn på bilism och problemet med fossildriven trafik i Solna än vad t.ex. vi i Miljöpartiet har.

 februari 2016, bara två månader efter klimattoppmötet i Paris där världen fick ett nytt globalt klimatavtal, är det i Solna tydligen ännu kontroversiellt att prata om åtgärder för att minska bilismen. Företrädare för Alliansen vill inte höra talas om det, de framförde nämligen att bilägandet ökar ”trots ett kvarts århundrade av bilfientlig politik och bilfientlig retorik” (!) och menar därför på att vi kommer behöva fortsätta bygga för att människor ska köra bil. Att man på något sätt skulle kunna stadsplanera för ett minskat bilanvändande det kan man tydligen glömma. Och även om det nu vore möjligt att lyckas med det är det för guds skull det sista man borde göra, enligt Alliansen, den problematisering av bilägande och biltrafik och förslag på åtgärder som t.ex. vi i Miljöpartiet för fram är nämligen både ”von oben” och ett ”obehagligt, elitistiskt och lite förtryckande sätt att se på samhällsutvecklingen”.

Hjälp, jag som i min enfald har gått omkring och trott att jag kämpar för att hejda klimatförändringarna så att, ja jag vet inte jag, vi kanske kan försöka undvika att vissa länder på jorden försvinner under havsytan och tvingar miljontals människor på flykt. Men jag ska genast ompröva denna förtryckande hållning så att jag inte bidrar till att framkalla obehag för någon privilegierad invånare i vår svenska huvudstadsregion, det vore ju lite väl elitistiskt och bilfientligt annars.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar