onsdag 23 mars 2016

Låga klimatambitioner

I måndags, 21 mars, var det dags för månadens KF. På agendan stod bland annat en central interpellationsdebatt för oss i Miljöpartiet, nämligen en om konsekvenserna för Solna av klimatöverenskommelsen i Paris. Konsekvenser, vadå och hur då kanske ni undrar? Jo på klimattoppmötet i Paris i slutet av 2015 kom ju världens ledare överens om att vi måste begränsa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Tidigare har man pratat om det s.k. 2-gradersmålet dvs. målet har varit att begränsa uppvärmningen av jordens medeltemperatur till 2 grader jämfört med förindustriell tid (innan vi började elda fossila bränslen och påverka klimatet så radikalt). Nu ser man dock att även en ökning av medeltemperaturen med 2 grader är otillräckligt och oacceptabelt, vi vet exempelvis att hela länder kommer gå under med den förändringen för att de ligger så lågt över havsytan idag att de kommer försvinna i havet när isar smälter, vattnet expanderar av värmen och havsnivån därmed höjs. Nu är istället målsättningen att lyckas begränsa uppvärmningen till mindre än 1,5 grader. Det är ett tufft jobb, vi är redan mer än halvvägs dit på grund av de utsläpp som redan har gjorts och den största skadan har gjorts på senare tid. Det börjar verkligen närma sig elfte timmen för att dra i nödbromsen och ställa om utvecklingen.

Det här får oundvikligen konsekvenser på lokal nivå för det är i varje enskilt land, i varje region och i varje lokalsamhälle - i Sverige representerat av kommunerna - som den verkliga förändringen och implementeringen av stora visioner och konkreta beslut måste ske. Detta är verkligen inte något som görs i en handvändning och det kommer knappast att ske spontant. Vi kommer inte att vakna upp en dag och inse att alla våra problem är lösta av någon högre makt eller någon okänd välgörare, det handlar om oss och våra val, det är vi som måste ta ansvaret och det är vi som måste göra jobbet. En kommun som Solna måste helt enkelt bidra aktivt.

Interpellationen skrevs av Jacques de Maré som är ersättare i KF och också ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och den var ställd till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M). Pehrs svar var bland annat att ”Även om många stora frågor avhandlades på klimatmötet i Paris har inga specifika kommunåtaganden presenterats som del av överenskommelsen”. Detta är förvisso sant men med tanke på det jag beskrev ovan betyder det på intet sätt att vi kan luta oss tillbaka och vänta på att någon annan ska ta ansvar i hopp om att själva slippa göra något ytterligare. Under de två åren före klimattoppmötet publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin femte klimatrapport och en sak som den lyfte fram var vikten av det lokala. Det står t.ex. att kommuner ses som centrala för att lyckas med klimatanpassning och att kommuner har en väldigt viktig roll att spela när det gäller att stadsplanera för minskade klimatutsläpp.

I det skriftliga interpellationssvaret från Pehr Granfalk fanns det dock visst hopp för framtiden, han verkar dela denna syn på att vad kommuner gör har betydelse. Han skrev bl.a. att ”mycket kan och bör göras på lokal nivå” och han tog då upp exempel på hur det ser ut i Solna idag på några punkter, som att vi har fjärrvärme från förnyelsebar energi som är märkt med Bra miljöval, att vi har väl utbyggd kollektivtrafik, att alla kontorsbyggnader i Arenastaden är miljöcertifierade med mera. Jag håller helt med om att detta är oerhört positivt. Men det räcker inte hela vägen och vi måste fortsätta jobba hårt - och hårdare! - med klimatfrågan, både för att minska våra klimatutsläpp och för att anpassa oss till det förändrade klimat som vi kommer att få till följd av den uppvärmning som redan är satt i rullning.

För privatpersoner brukar man prata om bilen, biffen, bostaden och nu även börsen som de största klimatbovarna. Det innebär att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp. Det som behöver hända är en omställning till fossilfri trafik och transporter, halverad köttkonsumtion, enbart förnybar energianvändning och klimatsmarta investeringar och placeringar. Det här är något som lika väl kan appliceras på kommunens arbete som på hushållen. Ingen lär ha missat att det är väldigt mycket trafik i Solna och här behöver vi göra betydligt mer för att stimulera ett hållbart resande. När det gäller mat upphandlar vi mat både till skolor och äldreboenden med mera och då borde vi självklart också ta mer hänsyn till klimat genom att satsa på mer vegetarisk kost. Och när det gäller energianvändning i fastigheter då räcker det faktiskt inte att vi har miljömärkt fjärrvärme, för du kan inte tända lampan, driva kylskåpet eller titta på TV med hjälp av värme, det krävs också el och den ska komma någonstans ifrån. För att elen ska vara klimatsmart kommer vi behöva satsa mer på exempelvis vindkraft och solenergi. Och sist men inte minst, börsen. Hur går det egentligen ihop med några klimatambitioner att Solna exempelvis har investerat 5 miljoner kronor i oljebolaget Exxon mobil? Det gör det inte överhuvudtaget, det är faktiskt oacceptabelt. Det finns med andra ord ganska många saker som Solna kan och behöver göra för att verkligen agera i klimatfrågan, det är definitivt inte läge att luta sig tillbaka och vara nöjd.

Även om Pehr Granfalks skriftliga svar på Jacques fråga delvis var bra var det också tydligt att inga särskilda initiativ kommer att tas till följd av det som skedde på mötet i Paris, ingen förstärkning av Solnas klimatarbete kommer att ske. Och några oroväckande saker uttrycktes också av Pehr i talarstolen. Han pratade om att man inte får ”ryckas med” av att det har varit ett stort klimatmöte i Paris, det vore dumt om man direkt efter en konferens sätter sig och gör något själv. Istället måste man invänta hur politikerna på det nationella planet agerar. Det är bra att vilja samordna resurser men klimatfrågan är alldeles för viktig och klimathotet alldeles för överhängande för att vi ska stå och stampa utan att göra något. Vi vet redan idag tillräckligt mycket för att vidta fler och hårdare åtgärder för att få ner växthusgasutsläppen i kommunen, det är bara att sätta igång. Att vilja skjuta det på framtiden med hänvisning till att man väntar på vad staten säger det visar verkligen inte på något ledarskap och det är ytterst beklagligt. Det verkar helt enkelt inte bättre än att klimatmötet och klimatforskarnas rapport och vad de faktiskt innebär har passerat ganska obemärkt förbi Solnas styrande politiker.
Jag i talarstolen iklädd tröja designad av Grön Ungdom med trycket "Climate warrior"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar